1.1. Що е модалност?

Magisterarbeit Universität Sofia

Вътрешно присъщо на езика е диалектическо единство, в което се намират говорещия и действителността. Трябва да погледнем и контекста. …

1-б/ Видове на преводни съответствия на модалните глаголи

Magisterarbeit Universität Sofia

Отидох далече по-нататък от тогавашните съпоставителни работи на модалните глаголи (МГ) и съответствията в немските учебници за българи. …

1-а/ Съдържание и структура на дипломната работа

Magisterarbeit Universität Sofia

Моята дипломна работа има тема „Немските модални глаголи и техните български съответствия“. На времето избрах тая тема съответно за моята работа като преподавателка по немски език …