1.1. Що е модалност?

Magisterarbeit Universität Sofia

Вътрешно присъщо на езика е диалектическо единство, в което се намират говорещия и действителността. Трябва да погледнем и контекста. …

4-г/ Нюанси и разлики при употребата на модалните глаголи

Magisterarbeit Universität Sofia

Прегледах към 500 страници немски текст и същия брой в български превод – към 1000 примери! …

1-а/ Съдържание и структура на дипломната работа

Magisterarbeit Universität Sofia

Моята дипломна работа има тема „Немските модални глаголи и техните български съответствия“. На времето избрах тая тема съответно за моята работа като преподавателка по немски език …