4-г/ Нюанси и разлики при употребата на модалните глаголи

Прегледах към 500 страници немски текст и същия брой в български превод – към 1000 примери!

Erläuterungen zu dieser Beitragsreihe

Различни нюанси в значенията на българските модални глаголи

Също направих изводи, които може би са били установени, но аз не ги намерих в научната литература описани така точно. Това са различни нюанси в значенията на българските МГ, които ги установих чрез съпоставянето с немските МГ, понеже за немските МГ съществуват доста добре изработени работи.

В книгата на M. Korytkowska са изтъкнати само най-основните значения на българските MГ. В раздел /5.2./ на моята дипломна работа добавих допълнителни нюанси като напр. за МГ „трябва“: израз на нещо случайно, препоръка и др.

Разлики от структурна и дистрибутивна гледна точка

В раздел 4.2. съпоставих немските и българските МГ от структурна и дистрибутивна гледна точка. Например установих следното: Немските МГ не се употребяват с частицатa „zu“, но българските MГ с частицата „да“.

Също установих разлики в елиптична употреба /бъларските МГ клонят повече към контекстуални елипси/, а и разлика при отрицанието нa „müssen“ и «трябва» и др..

Прегледах към 500 страници и 1000 примери

За изработването на моята тема прегледах към 500 страници немски текст и същия брой в български превод /към 1000 примери/. При това се постарах да използувам литература от най-различни области и да са преведени книгите от различни преводачи. Известен брой примери намерих в фразеологичния речник /немски-български/ и в немски-българския речник.

Не съм посочила писателският подход при превеждането на книгите, а обобщих общо взето всички изразни средства, тъй като на преден план исках да изясня всичките съответствия на немските МГ в българския език.

Желаете ли да абонирате нашите статии: Аbonnieren?

Други теми в нашия блог-журнал: Blog-Journal-Themen!

Свързани страници на нашия сайт:

Специална служба за немски текстове в областта на Югоизточна Европа

Преводи

Немски език за чужденци

 

Wir freuen uns über Ihre Kommentare in der Kategorie "GÄSTEBUCH"!