1-б/ Видове на преводни съответствия на модалните глаголи

Установих множество съответствия за всичките семантични нюанси на немските модални глаголи.

Erläuterungen zu dieser Beitragsreihe

Нови аспекти при изучаването на модалните глаголи

Отидох далече по-нататък от тогавашните съпоставителни работи на модалните глаголи (МГ) и съответствията в немските учебници за българи.

Там се намират само най-основните граматически и лексикални значения на немските модални глаголи и техните най-основни преводни средства. Най-често немските МГ там се превеждат чрез българските МГ, семантични заместници и наклоненията.

Предпочитани преводни средства

Но особено този вид превод, когато МГ в немския език не е много релевантен и в превода отпада, намерих доста често при съпоставянето на немския текст и неговия български превод.Това преводно средство накрая установих в заключението като едно от предпочитаните преводни съответствия.

Сполучливи употреби

Освен това установих множество други съответствия за всичките семантични нюанси на немските МГ. Тяхната употреба не е толкова честа, но доста сполучлива. Напр.: Бъдеще време не само се прилага за превода на значенията на МГ с бъдещ нюанс, но и за изразяването на сигурност. / вж. 4.1.2.3./

Също например и превода на предположението чрез въпросителна частица „ли“ и въпросителното местоимение, в комбинация е много сполучлив,. /вн.4.1.2.8./, както и много други съответствия, които изтъкнах в работата си.

Желаете ли да абонирате нашите статии: Аbonnieren?

Други теми в нашия блог-журнал: Blog-Journal-Themen!

Свързани страници на нашия сайт:

Специална служба за немски текстове в областта на Югоизточна Европа

Преводи

Немски език за чужденци

 

Wir freuen uns über Ihre Kommentare in der Kategorie "GÄSTEBUCH"!